Загальна інформація

Порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла за рахунок коштів державного бюджету  урегульований Положенням “Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року №584 (далі - Положення 584).

Що стосується місцевих програм, то кожна з них може визначати особливі умови для мешканців відповідного регіону.

Так, у Запорізькому регіоні затвержені та діють "Цільова комплексна програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2014-2017 рр." та обласна програма "Молодій Запорізькій родині - доступне житло" на 2013-2017 рр.

Дані Програми спрямовані на покращення соціально-економічного та демографічного стану у місті Запоріжжя та області вцілому, вони є складовою частиною здійснення державної політики сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні.

Ключовою проблемою для вирішення у рамках реалізації Програм є забезпечення доступності житла для молоді. Механізмом, який дозволяє вирішити це завдання, є пільгове молодіжне довгострокове кредитування.

Акредитовані страхові компанії, з якими у Держмолодьжитла підписані договори про співпрацю