Загальна інформація

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЛОДІ МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ ЖИТЛОМ НА 2018-2020 рр.

 

Порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім′ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла на території міста Запоріжя, які надаються за рахунок коштів місцевого бюджету у новій редакції 

(затверджено Рішенням Запорізької міської ради №54 від 31.01.2018 р. )

   Цільова програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2018-2020 роки, затверджена Рішенням Запорізької міської ради №33 від 20.12.2017 р. та спрямована на розв’язання житлової проблеми молоді шляхом сприяння розвитку молодіжного будівництва, удосконалення механізмів придбання житла і забезпечення на цій основі подальшого розвитку системи іпотечного житлового кредитування.      Головною передумовою необхідності затвердження та реалізації Програми є низький рівень забезпеченості населення міста, зокрема, молоді, житлом і, як наслідок, наявна потреба у поліпшенні житлових умов населення. Треба мати на увазі, що у випадку вирішення житлової проблеми молодої сім’ї разом з нею вирішується проблема і для інших членів родини – батьків, молодшого покоління тощо.   Розв’язання проблеми забезпечення житлом молоді насамперед має покращити демографічну ситуацію, створити необхідні умови для поліпшення соціально-побутового та економічного становища молодих сімей і одиноких громадян, сприятиме їх гармонійному розвитку як одного з чинників становлення та самореалізації молоді.

   На реалізацію Цільової комплексної програми забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2014-2016 роки з міського бюджету було виділено 7,868 млн. грн. та надано 13 пільгових довготермінових кредитів, на 2017 рік виділено 8,476 млн. грн. на надання 11 кредитів. 

   Головним завданням Програми є:

  - збільшення обсягів житлового будівництва для молоді, в тому числі за рахунок добудови об’єктів незавершеного будівництва, придбання житла у новозбудованих будинках та на вторинному ринку;

   - створення ефективних фінансово-кредитних механізмів, що забезпечують економічну доступність житла для молодих сімей, молодих спеціалістів, підтримку незаможних молодих громадян з метою покращення житлових умов; 

 - запровадження додаткових економічних механізмів стимулювання розвитку молодіжного житлового будівництва та використання потенційних можливостей вторинного ринку житла, сприяння здешевленню вартості житла, яке будується для молоді із залученням коштів населення.

     Орієнтовний обсяг фінансування "Цільової програми забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2018-2020 рр."(на 3 роки) - 32338, 732 тис.грн. 

ПРОГРАМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЛОДІ МІСТА ЕНЕРГОДАРА ЖИТЛОМ НА 2017-2021 рр.

     Програма забезпечення молоді міста Енергодара житлом на 2017-2021 роки, затверджена Рішенням Енергодарської міської ради №26 від 27.01.2017 року. Програма спрямована на покращення  соціально-економічного та демографічного стану в місті Енергодарі, є складовою частиною здійснення державної політики сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні, Комплексної програми житлового будівництва у Запорізькій області.

  Головним завданням Програми є збільшення обсягів житлового будівнцитва для молоді, в тому числі за рахунок добудови обєктів незавершеного будівнцитва, реконструкції відселених гуртожитків, які не використовуються за призначенням, інших будівель, які можна використати у житловому будівнцитві, придбання житла у новозбудованих будинках та на вторинному ринку, а також надання земельних ділянок цільовим призначенням для молодіжного житлового будівництва.

    Програма реалізується шляхом:

- надання молодим сім′ям та одиноким молодим громадянам пільгових довготермінових кредитів на будівнцитво (реконструкцію) і придбання житла;

- надання пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла за рахунок коштів підприєсмтв;

- інших кредитно-фінансових механізмів, не заборонених чинним законодавством України.

    Орієнтовний обсяг фінансування "Програми забезпечення молоді міста Енергодара житлом на 2017-2021 рр." (на 5 років) - 99305, 2 тис.грн.

 

 

ПРОГРАМА "ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ" НА 2018-2022 РОКИ

 Програма "Забезпечення житлом учасників антитерористичної операції Запорізької області на 2018-2022 роки" затверджена Рішенням Запорізької обласної ради від 01.03.2018 року №67. Метою програми є сприяння розв′язанню житлових проблем, підвищення соціального захисту та адаптації учасників антитерористичної операції у Запорізькій області.

    Основним завданням Програми є:

- забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, що потребують поліпшення житлових умов;

- збільшення будівнцитва доступного житла у Запорізькій області за рахунок інвестування коштів з місцевих бюджетів та особистих коштів учасників Програми.

 

 

ОБЛАСНА ПРОГРАМА "МОЛОДІЙ ЗАПОРІЗЬКІЙ РОДИНІ - ДОСТУПНЕ ЖИТЛО" НА 2018-2022 РОКИ

  Програма "Молодій запорізькій родині - доступне житло" на 2018-2022 роки затверджена Рішенням Запорізької обласної ради від 01.03.2018 року №66. Метою Програми є реалізація державної молодіжної політики, сприяння соціальному становленню і розвитку молоді, розвиток житлового будівнцитва, забезпечення молоді житлом.

    Основними завданнями Програми є:

- забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян Запорізької обалсті, що потребують поліпшення житлових умов;

- збільшення будівництва доступного житла у Запорізькій обалсті за рахунок інвестування коштівз місцевих бюджетів та особистих коштів учасників Програми.