Фінансова звітність за 2019

1. Форма№1 – Баланс
2. Форма №2 – Фінансові результати
3. Форма №3 – Звіт про рух грошових коштів
4. Форма №4 – Звіт про власний капітал

5. Примітки

 

Консолідована фінансова звітність за 2019 рік

 

Звіт про управління за 2019 рік

 

Фінансова звітність за 2019 рік

Фінансова звітність за 2020

1. Форма№1 – Баланс
2. Форма №2 – Фінансові результати
3. Форма №3 – Звіт про рух грошових коштів
4. Форма №4 – Звіт про власний капітал

5. Примітки

 

Аудиторський висновок

 

Фінансова звітність за 2020 рік