ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

     Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі - Держмолодьжитло) оголошує про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

  Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності Держмолодьжитла:

    Перевірка суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону та міжнародних стандартів аудиту консолідованої фінансової звітності Держмолодьжитла за 2018 рік, звітних даних за рік з метою висловлення незалежної думки аудитора щодо її достовірності та повноти та відповідності в усіх суттєвих аспектах вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності та нормам діючого законодавства України, Звіту про управління з метою висловлення думки про узгодженість звіту з фінансовою звітністю за звітний рік.

     Учасники конкурсу мають відповідати наступним вимогам:

відповідати встановленим Законом вимогам до суб’єктів, які можуть надавати послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

бути включеними до розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності»;

бути включеними до розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»;

за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;

не мають обмежень, пов'язаних з тривалістю надання послуг Держмолодьжитлу.

      Не допускаються до участі в конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:

не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

подали до участі у конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;

подали до участі у конкурсі пропозицію із порушенням встановлених термінів.

         Необхідний перелік документів для участі в конкурсі визначено тендерною документацією.

         Дата початку конкурсу – 18 січня 2019 року.

    Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій з підтвердними документами – 31 січня 2019 року (включно).

    Документи для участі в конкурсі прохання надсилати на електронну адресу fond@fhb.kiev.ua.

      Поштова адреса замовника 03037, м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 2А.

         Контакти замовника 044 275 54 31.

        Тендерна документація (завантажити).