Відсоткова ставка кредитування за рахунок власних коштів Фонду знизилася.

Відповідно до Порядку використання коштів статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", відсоткова ставка за користування пільговим довготерміновим кредитом на будівництво (реконструкцію) і придбання житла за рахунок коштів статутного капіталу Фонду не повинна перевищувати облікову ставку НБУ на момент прийняття рішення про надання кредиту та додатково не більше 3% річних.

Згідно з Положенням про порядок надання пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла молодими сім'ям та одиноким громадянам, які потребують поліпшення житлових умов, за рахунок власних коштів Фонду, розмір відсоткової ставки встановлюється правлінням Фонду у розмірі, визначеному виходячи з розрахунку середньозваженої облікової ставки НБУ з урахуванням показників починаючи з вересня 1996 року по 31 грудня року, що передує плановому, з подальшим її застосуванням протягом року у цьому розмірі, але не більше облікової ставки НБУ на момент прийняття рішення про надання кредиту та додатково не більше 3%.

У відповідності з вищевикладеним, відсоткову ставку кредитування за рахунок власних коштів Фонду на 2015 рік було визначено на рівні 17,1% річних.

Наприкінці вересня 2015 року правлінням Фонду було прийнято рішення про внесення змін до Положення в частині розрахунку відсоткової ставки за кредитом та зміни періоду показників, з урахуванням яких встановлюється розмір відсоткової ставки. 

На даний момент відсоткова ставка кредитування за рахунок власних коштів Фонду на 2015 рік встановлена на рівні 11,6% річних.